Он дъ спот е агенция за подбор и мениджмънт на локации за снимки. Нашият екип подбира и предлага локации за снимки на различни продукции – филми, рекламни и музикални клипове, сериали, събития, както и предлага всички услуги, свързани с подготовката и организацията на мястото за снимки:

  • намиране и освобождаване на места за паркиране;
  • изваждане и предоставяне на всички необходими разрешителни за снимки, когато това се изисква;
  • сключване на договори, извършване на плащания и предоставяне на необходимите документи;
  • предоставяне на необходимите пособия за екипа за опазване на локацията по време на снимки /калцуни, табели, ограничителни ленти и др. /;
  • почистване след завършване на снимките;
  • съдействие за възстановяване на щети в случаите на увреждане на локацията по време на снимки.

Он дъ спот предлага асистент по локациите на терен.

Ние разполагаме с богата база данни, която непрекъснато се обновява. Това позволява изпращането на предложения за локации в доста кратки срокове.

Голяма част от локациите, с които разполага агенцията, не могат да бъдат обявени в настоящия сайт поради съображения на техните собственици. Затова, както и заради непрекъснатото обновяване на базата ни с локации, най-ефективния начин за съвместна работа е отправянето на писмено запитване, в което да бъдат изложени конкретните нужди на продукцията, приблизителен бюджет и други специфични изисквания.

Он дъ Спот няма стандарна ценова оферта, тъй като всеки проект има своя специфика и сложност. Цената за подбора и мениджмънта на локациите на всяка продукция се определя от няколко основни неща:

  • Брой локации
  • Сложност на локациите
  • Време за тяхното намиране и организация
  • Други

Не се колебайте да се свържете с нас!